Archive

Posts Tagged ‘Ibnu Umar’

HADITS 116 | Do’a Memohon Perlindungan

22/05/2012 Leave a comment

Terjemahan: Dari Ibnu Umar Radiyallahu’anhuma ia berkata: “Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam biasa membaca doa: Allahumma inni a’udzu bika min zawali ni’matika, wa tahawwuli “afiyatika, wa fuja’ati niqmatika, wa jami’i sakhathika’  (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat-Mu, dari berpindah nya keselamatan-Mu, dari datangannya azab-Mu yang tiba-tiba, dan dari segala murka-Mu).” (HR.Muslim).

Footnote:

(Shahih) HR. Muslim, no. 2739.

Advertisements

HADITS 115 | Do’a diwaktu pagi dan petang

21/05/2012 Leave a comment

Read more…

HADITS 95 | Sabar Terhadap Gangguan Orang Lain

01/04/2012 Leave a comment

Terjemahan: Dari Ibnu Umar Radiyallahu’anhuma ia berkata: Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan tabah menghadapi gangguan mereka, itu lebih baik daripada yang tidak bergaul dengan mereka dan tidak tabah menghadapi gangguan mereka.” (HR. Ibnu Majah dengan sanad yang hasan).

Footnote:

(Shahih) HR. Ibnu Majah no. 4104. Syaikh al-Albani berkata dalam Shahih Sunan Ibnu Majah 3/320: “Shahih”.

HADITS 84 | Malu Bagian Dari Iman

16/03/2012 Leave a comment

Terjemahan: Dari Ibnu Umar Radiyallahu’anhuma ia berkata: Rasulullahu Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Sifat malu bagian dari iman”. (Mutafaqun ‘alaih).

Footnote:

(Shahih) HR. al Bukhari, no.24 dan Muslim, no. 36.

HADITS 71 | Sombong

14/02/2012 Leave a comment

Terjemahan: Dari Ibnu Umar Radiyallahu’anhuma ia berkata: Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Barangsiapa menganggap besar dirinya dan bersikap sombong dalam berjalan, maka ia akan menemui Allah dalam keadaan murka kepadanya.” (HR. al-Hakim, dan para perawinya terpercaya).

Footnote:

(Shahih) HR. al-Hakim (1/60). Syaikh al-Albani berkata dalam as-Silsilah ash-Shahihah 2/81 no. 543: “Shahih“.

HADITS 44 | Kedzaliman

18/01/2012 Leave a comment

Terjemahan: Dari Ibnu Umar Radiyallahu’anhuma ia berkata: Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda: “Kezaliman ialah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat.” (Muttafaqun ‘alaih).

Footnote:

(Shahih) HR. al Bukhari, no. 2447 dan Muslim no. 2579. Pada riwayat Muslim ada tambahan di awalnya: (إِنَّ).

HADITS 34 | Larangan menyerupai kaum kafir

08/01/2012 1 comment

Terjemahan: Dari Ibnu Umar Radiyallahu’anhuma ia berkata: Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda: “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.” (HR. Abu Daud, Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.).

Footnote:

(Shahih) HR. Abu Daud no. 4031. Syaikh al-Albani berkata dalam Shahih Sunan Abu Daud 2/504: “Hasan Shahih”.

Categories: KITABUL JAMI' Tags: , , ,

HADITS 33 | Anjuran untuk wara’ kepada dunia

08/01/2012 Leave a comment

Terjemahan: Dari Ibnu Umar Radiyallahu’anhuma ia berkata: Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam memegang kedua pundakku dan bersabda: “Hiduplah di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang sedang melintasi jalan.” Ibnu Umar Radiyallahu’anhuma berkata, “Jika engkau memasuki waktu sore, maka jangan menunggu waktu pagi. Dan jika engkau memasuki waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Ambillah kesempatan dari masa sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu, dan dari hidupmu untuk menghadapi kematianmu.” (HR. Bukhari).

Footnote:

(Shahih) HR. al Bukhari no. 6416.

Categories: KITABUL JAMI' Tags: , , ,

HADITS 30 | Membalas Kebaikan

05/01/2012 Leave a comment

Terjemahan: Dari Ibnu Umar Radiyallahu’anhuma ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah maka lindungilah dia, barangsiapa meminta sesuatu kepadamu karena Allah maka penuhilah permintaannya dan barangsiapa yang berbuat baik kepadamu maka balaslah kebaikannya, jika kamu tidak dapat membalas kebaikannya maka do’akanlah”. (HR. al-Baihaqi).

Footnote:

(Shahih) HR. al-Baihaqi 4/199, Abu Daud no. 1672, 5109 dan An Nasai no. 2566. Syaikh al-Albani berkata dalam Shahih Sunan Abu Daud 1/464: “Shahih”.