Archive

Posts Tagged ‘al-Bazzar’

HADITS 70 | Sibuk dengan aib sendiri

13/02/2012 Leave a comment

Terjemahan: Dari Anas Radiyallahu’ahu ia berkata: Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Beruntunglah orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri, sehingga ia tidak sempat mengurus aib orang lain.” (HR. al-Bazzar dengan sanad yang hasan).

Footnote:

(Dhoif Jiddan) HR. al Bazzar no. 3225. Walaupun hadist ini mempunyai beberapa syahid (penguat), namun semuanya sangat lemah sehingga tidak bisa mengangkat derajat hadits ini. Demikian yang dikatakan al Hafidz al ‘Iroqi. Syaikh al-Albani berkata dalam Dhoif al-Jami’ ash-Shoghir wa Ziyadah no. 3644: “Dho’if Jiddan”.

Advertisements
Categories: KITABUL JAMI' Tags: , ,