Archive

Posts Tagged ‘Abdullah bin Salam’

HADITS 90 | Menyebarkan salam

23/03/2012 Leave a comment

Terjemahan: Dari Abdullah bin Salam Radiyallahu’anhu ia berkata: Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Wahai manusia, sebarkanlah ucapan salam, sambunglah tali kekerabatan, berilah makan, dan shalatlah pada waktu malam ketika orang-orang tengah tidur, niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat.” (HR. at-Tirmidzi yang menilainya hasan).

Footnote:

(Hasan) HR. at Tirmidzi no. 1931. Syaikh al-Albani berkata dalam Shahih Sunan at Tirmidzi 2/353: “Shahih”.

Advertisements